Politica de confidențialitate
Stefidor.ro se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu site-ul său.
Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a mijloacelor tehnice folosite este un principiu de bază important pentru noi.

Vom supraveghea constant serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar.
Utilizatorii, în calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt însă singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora și a informațiilor lor/despre ei, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.
Operatorul va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Securitatea prelucrării și securitatea datelor personale
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate în condiții de siguranță. Operatorul a luat/va lua toate mșsurile necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului său.
Operatorul efectuează/va efectua copii de siguranță a informațiilor încărcate pe site-ul său. Copiile sunt/vor fi păstrate și actualizate în timp util și sunt efectuate pentru asigurarea securității prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date. Operatorul a luat măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale conținute de site.
Protecția datelor personale. Informarea persoanelor vizate
Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucreaza doar email-ul, numele, prenumele, telefonul și adresa. Aveți dreptul să vă opuneți, în mod gratuit și fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastra în scop de promovare a serviciilor.
Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator.
Beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie, de opozitie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, cu respectarea legii şi să solicitaţi ştergerea acestora, conform legii.
Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa de mail stefidor@stefidor.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Marketingul. Newsletter.
Prin înregistrarea pe site-ul www.stefidor.ro a adresei dumneavoastră de email vă exprimați consimțământul expres și neechivoc cu privire la primirea de newsletter/mesaje comerciale/promotionale/marketing din partea operatorului Aimee Consulting & Advertising SRL prin e-mail. În măsura în care, pe viitor nu veți mai dori să primiți astfel de mesaje, vă rugăm să accesați tab-ul Dezabonare care v-a fost comunicat prin emailul de confirmare a înregistrării sau butonul de dezabonare din orice newsletter primit de la Stefidor.ro. În cazul în care nu sunteți de acord cu colectarea și prelucrarea datelor personale nu vă puteți abona la newsletter și nu veți putea primi informații despre produsele/serviciile noastre.