august 7, 2018

Termeni și condiții

Condiții de prestare a serviciilor Stefidor

 

PRIVIRE DE ANSAMBLU

 

Stefidor.ro vă oferă această pagină web, cu toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pe aceasta, cu condiția acceptării de către dumneavoastră a tuturor clauzelor, condițiilor, politicilor și notificărilor din prezentul document.

Vizitându-ne pagina și/sau achiziționând un produs de la noi deveniți beneficiar al „Serviciilor” noastre și vă angajați să respectați următoarele clauze și condiții („Condiții de prestare a serviciilor”, „Condiții”), inclusiv cele suplimentare la care se face trimitere în prezentul document. Aceste Condiții se aplică tuturor utilizatorilor acestui site, inclusiv dar fără a se limita la utilizatorii care consultă oferta, vânzători, clienți, comercianți și/sau comentatori.

Vă rugăm să citiți cu atenție Condițiile de prestare a serviciilor înainte de a ne accesa sau utiliza pagina web. Accesând sau utilizând orice parte a acestei pagini, sunteți de acord să respectați aceste Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu toate clauzele și condițiile acestui acord, nu puteți accesa pagina web sau utiliza serviciile noastre. Dacă aceste Condiții se consideră o ofertă, acceptarea se limitează la clauzele acestora.

Orice caracteristici sau instrumente noi adăugate paginii noastre web sunt acoperite de aceste Condiții. Puteți revizui cea mai recentă versiune a Condițiilor de prestare a serviciilor pe această pagină în orice moment. Ne rezervăm dreptul să actualizăm, schimbăm sau înlocuim aceste Condiții integral sau parțial prin postarea notificărilor și/sau modificărilor pe pagina noastră web. Este responsabilitatea dumneavoastră să vizitați pagina periodic, pentru a verifica dacă au apărut modificări. Utilizarea sau accesarea paginii noastre web după postarea modificărilor reprezintă acceptarea lor.

 

 

 

CONDIȚII GENERALE

Ne rezervăm dreptul de a refuza prestarea serviciului oricărei persoane, din orice motiv, în orice moment.

 

DREPTURI DE AUTOR

Copyright © Stefidor

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această pagină web nu poate fi copiată, reprodusă, distribuită sau transmisă în niciun fel și prin nicio modalitate, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau alte metode electronice sau mecanice fără permisiunea prealabilă a Stefidor.

Prin prezenta, declarați că nu veți reproduce, copia, vinde, revinde sau exploata nicio parte a acestei paginii web, a serviciilor sau cursurilor noastre, a accesului la servicii sau a modalităților de contact prin pagina web prin care se furnizează serviciul fără aprobarea noastră prealabilă scrisă.

Nu veți introduce niciun virus, worm, spyware sau orice alt software malițios care poate avaria sau deturna operarea vreunui echipament hardware, de telecomunicații, a vreunui produs software sau a oricărui alt aspect al Serviciilor sau operării acestora; nu veți utiliza modalități precum scrape, spider, roboți sau orice alte mijloace automate de a accesa Serviciile.

MODIFICĂRI ADUSE SERVICIILOR ȘI PREȚURILOR

Prețurile produselor noi adăugate pe pagina web pot fi schimbate fără notificare.

ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR DE AUTENTIFICARE ȘI TARIFARE

Ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă pe care o plasați. La propria discreție, putem limita sau anula cantitățile achiziționate per persoană, gospodărie sau comandă. Aceste restricții pot include comenzi plasate de sau sub același cont, card de credit și/sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și/sau livrare. În eventualitatea în care facem o modificare sau anulăm o comandă, vom încerca să vă anunțăm la adresa de e-mail și/sau de facturare/ numărul de telefon oferit la momentul plasării comenzii. Ne rezervăm dreptul de a limita sau interzice comenzile care, conform judecății noastre, par plasate de comercianți, revânzători sau distribuitori.

Sunteți de acord să oferiți informații curente, complete și corecte de facturare și autentificare pentru toate achizițiile făcute din magazinul nostru. Sunteți de acord să vă actualizați prompt contul și alte informații, inclusiv adresa de e-mail și numărul și data de expirare a cardului de credit pentru a putea finaliza tranzacțiile dumneavoastră și pentru a vă putea contacta la nevoie.

LINK-URI CĂTRE TERȚI

Anumite conținuturi, produse și servicii disponibile prin intermediul Serviciului nostru pot include materiale ale terților.

Link-urile terților pe acest site vă pot direcționa către pagini ale unor terți. Nu suntem responsabili de examinarea sau evaluarea conținutului sau acurateței acestora și nu garantăm și nu avem nicio răspundere sau responsabilitate pentru materiale sau pagini web ale terților sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale terților.

Nu răspundem de daune legate de achiziția sau utilizarea bunurilor, serviciilor, resurselor, conținutului și oricăror alte tranzacții aferente paginilor terțe. Vă rugăm să citiți cu atenție politicile și practicile terților și să vă asigurați că le înțelegeți bine înainte de a desfășura orice tranzacție. Vă rugăm să adresați orice sesizare, revendicare sau întrebare legată de aceste produse terților respectivi.

COMENTARII ALE UTILIZATORILOR, FEEDBACK ȘI ALTE TRANSMISII

Dacă, la cererea noastră, trimiteți anumite comunicări sau, fără solicitarea noastră, trimiteți idei creative, sugestii, propuneri, planuri sau alte materiale, online, prin e-mail, poștă sau altfel (aceste contribuții numindu-se împreună „comentarii”), sunteți de acord cu faptul că putem, în orice moment și fără restricții, să le edităm, copiem, publicăm, distribuim, traducem și utilizăm în orice mediu. Nu avem și nu vom avea nicio obligație (1) să păstrăm confidențialitatea comentariilor trimise; (2) să vă plătim vreo compensație pentru acestea; sau (3) să răspundem la ele.

Putem – însă nu avem nicio obligație în acest sens – să monitorizăm, edităm sau ștergem comentarii pe care le considerăm, la propria discreție, nelegale, jignitoare, amenințătoare, calomniatoare, defăimătoare, pornografice, obscene sau problematice în orice fel, sau care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei părți sau prezentele Condiții de prestare a serviciilor.

Comentariile dumneavoastră nu vor încălca drepturile terților, inclusiv cele de proprietate intelectuală, mărci înregistrate, confidențialitate, dreptul la persoană sau orice alte drepturi personale și proprietare. Acestea nu vor conține materiale nelegale, abuzive sau obscene, nu vor conține viruși sau alte programe software malițioase care ar putea afecta în orice fel operarea Serviciului sau a vreunei pagini afiliate. Nu aveți dreptul de a utiliza o adresă de e-mail falsă, de a pretinde că sunteți altcineva sau de a ne înșela (pe noi sau pe alți terți) cu privire la originea comentariilor dumneavoastră. Sunteți unicul responsabil pentru comentariile făcute și pentru acuratețea acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate și nicio răspundere pentru comentariile postate de dumneavoastră sau de vreun terț.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin magazin este acoperită de Politica noastră de confidențialitate.

UTILIZĂRI INTERZISE

În plus față de alte interdicții prevăzute în Condițiile de prestare a serviciilor, este interzisă utilizarea acestei pagini web sau a conținutului acesteia: (a) în orice scop nelegal; (b) pentru a solicita altora să comită fapte ilegale sau să participe la comiterea acestora; (c) pentru a încălca orice reglementare, regulă, lege sau ordonanță locală internațională, federală, provincială sau statală; (d) pentru a încălca drepturile noastre sau ale altora de proprietate intelectuală; (e) pentru a hărțui, abuza, insulta, face rău, defăima, calomnia, intimida sau discrimina o persoană sau mai multe pe bază de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau dizabilitate; (f) pentru a transmite informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice fel de software malițios care va fi sau poate fi utilizat într-un mod care va afecta funcționalitatea sau operarea Serviciului sau a oricăror pagini afiliate; (h) pentru a aduna sau urmări datele cu caracter personal ale altor persoane; (i) pentru a comite fapte precum spamming, phishing, pharming, pretext, spider, crawl sau scrape; (j) în orice scop obscen sau imoral; sau (k) pentru a disturba sau ocoli caracteristicile de securitate ale Serviciului sau ale oricăror pagini afiliate. Ne rezervăm dreptul de a vă interzice utilizarea Serviciului sau a oricărei pagini afiliate în cazul încălcării acestor prevederi.

PRECIZĂRI LEGALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE GARANȚIILE; LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu garantăm, afirmăm sau justificăm că utilizarea serviciului nostru va fi neîntreruptă, mereu punctuală, sigură sau lipsită de erori. Acest lucru se datorează altor factori aflați în afara controlului nostru, precum calitatea accesului la Internet.

Ori de câte ori este posibil, vă vom anunța cu privire la orice lucrări de mentenanță la pagina noastră; cu toate acestea, înțelegeți că periodic putem întrerupe serviciul pe anumite perioade de timp sau îl putem anula fără să vă anunțăm.

Vă asumați riscurile aferente utilizării sau inabilității dumneavoastră de utilizare a serviciului nostru. Serviciul și toate produsele și serviciile oferite dumneavoastră prin intermediul serviciului (cu excepția situațiilor prevăzute expres de către noi) sunt livrate „ca atare” în beneficiul dumneavoastră, fără declarații, garanții sau condiții explicite sau implicite, inclusiv garanțiile sau condițiile comerciale, cu privire la calitate, adecvare pentru un anumit scop, durabilitate, drept de proprietate și neîncălcare.

Stefidor și administratorii, persoanele din conducere, angajații, afiliații, reprezentanții, contractanții, stagiarii, furnizorii, prestatorii de servicii sau licențiatorii noștri nu răspund de nicio vătămare, pierdere, revendicare său daună directă, indirectă, incidentă, punitivă, specială sau ulterioară de niciun fel, inclusiv dar nelimitându-se la pierderi de profit, de venituri, economii, date, la costuri de înlocuire sau orice daune similare, bazate pe răspundere contractuală, delictuală (inclusiv neglijență), strictă sau de altfel, care rezultă din utilizarea de către dumneavoastră a serviciului sau a produselor, și de nicio altă revendicare legată în vreun fel de utilizarea serviciului sau a produselor de către dumneavoastră, inclusiv dar nelimitându-se la erori sau omisiuni de conținut, pierderi sau daune de orice fel atrase în urma utilizării serviciului sau conținutului (sau produselor) postate, transmise sau puse la dispoziție prin intermediul serviciului, chiar dacă li s-a comunicat posibilitatea ocurenței acestora. Datorită faptului că unele state sau jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune ulterioare sau incidente, în aceste state răspunderea noastră va fi limitată în măsura permisă de lege.

CLAUZA DE SEPARABILITATE

În eventualitatea în care o prevedere a acestor Condiții se consideră nelegală, nulă sau neaplicabilă, aceasta va rămâne aplicabilă în măsura permisă de legislația aplicabilă, iar partea neaplicabilă a acesteia se consideră eliminată din aceste Condiții. Eliminarea nu afectează valabilitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase.

REZILIERE

Obligațiile și angajamentele părților atrase înainte de încetarea acestui acord rămân aplicabile și după această dată.

Aceste Condiții sunt aplicabile, cu excepția situației în care sunt reziliate în mod expres de dumneavoastră sau de către noi. Puteți rezilia aceste Condiții în orice moment, anunțându-ne că nu mai doriți să ne utilizați Serviciile, sau când încetați utilizarea paginii noastre web.

 

 

 

CLAUZA DE INTEGRALITATE

Neexercitarea sau neaplicarea de către noi a vreunui drept sau a vreunei prevederi din prezentul nu reprezintă o renunțare la acest drept sau la această prevedere.

Aceste Condiții de prestare a serviciilor și orice politici și reguli de funcționare postate de noi pe acest site sau în legătură cu Serviciul reprezintă întregul acord și întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi, și vă guvernează utilizarea Serviciilor, înlocuind orice alte acorduri, comunicări și propuneri anterioare sau contemporane, scrise sau verbale, între dumneavoastră și noi (inclusiv dar nelimitându-se la versiuni anterioare ale Condițiilor de prestare a serviciilor).

Eventualele ambiguități în interpretarea acestor Condiții nu vor fi interpretate în defavoarea părții care le-a întocmit.

LEGEA APLICABILĂ

Aceste Condiții de prestare a serviciilor și orice acorduri separate prin intermediul cărora vă oferim Serviciile vor fi guvernate de și interpretate conform legislației române in vigoare.

MODIFICĂRI ALE CONDIȚIILOR DE PRESTARE A SERVICIILOR

Puteți revizui cea mai recentă versiune a Condițiilor de prestare a serviciilor la această adresă în orice moment.

Ne rezervăm dreptul, la propria noastră discreție, să actualizăm, schimbăm sau înlocuim aceste Condiții integral sau parțial prin postarea notificărilor și modificărilor pe pagina noastră web. Este responsabilitatea dumneavoastră să vizitați pagina periodic, pentru a verifica dacă au apărut modificări. Utilizarea sau accesarea paginii noastre web sau a Serviciului după postarea modificărilor aduse acestor Condiții reprezintă acceptarea lor.

DATE DE CONTACT

Ne puteți trimite întrebări referitoare la Condițiile de prestare a serviciilor la contact@stefidor.ro .